Diversiteit +
Vitaliteit =
All Aboard

De missie van All Aboard is een bijdrage leveren aan een werkvloer waar iedereen wordt gezien en gewaardeerd vanwege de bijdrage aan het totale resultaat van een organisatie.

Een werkvloer waar de werknemers zich tegelijkertijd ook thuis en veilig voelen.

“Ik word met name gedreven door een rechtvaardigheidsgevoel. We moeten niet accepteren dat mensen onterecht worden uitgesloten of achtergesteld.”

— Barbara Bos
Image
Portret door Igor Corbeau.
Diversiteit – Verschil moet je maken

Op dinsdag 6 september 2022 krijgt Barbara Bos een exemplaar uitgereikt van het door haar geschreven boek ‘Diversiteit -verschil moet je maken’ Ze krijgt dit uit handen van Marnix Hoogerwerf, Algemeen Directeur van uitgeverij Rendement.  In 'Diversiteit – Verschil moet je maken' biedt Barbara inzicht in het enorme woud aan regels en uitspraken op het gebied van diversiteit. Ze helpt je de stappen te zetten die noodzakelijk zijn voor een goed diversiteitsbeleid. En bovenal hoe dat in te zetten in de praktijk.

Inhoud
Diversiteitsbeleid staat bij veel organisaties hoog op de agenda, maar waar moet je beginnen en wat is dat eigenlijk: diversiteit. En waarom moet een organisatie daar iets mee? Het boek geeft vooral veel praktische tips en schetst daarnaast ook juridische kaders en geeft achtergrond informatie over hoe bijvoorbeeld onbewuste vooroordelen effect hebben op werving en selectie. 

Expert
Barbara heeft negentien jaar bij het College voor de Rechten van de Mens gewerkt. Ze behandelde als juridisch adviseur tien jaar lang discriminatiezaken. In 2014 was ze een van de eerste trainers van de training ‘Selecteren zonder vooroordelen - Voor de beste match!’ die het College ontwikkelde om iets aan preventie van arbeidsmarktdiscriminatie te doen. Haar jarenlange ervaring heeft ze gebruikt om een boek te schrijven waar managers en HR-medewerkers praktisch mee aan de slag kunnen.

Verdere informatie

Het boek is verkrijgbaar via de webshop van Rendement. Barbara is beschikbaar voor toelichting of interviews via barbara@all-aboard of 06-24760562

Hier te bestellen

Missie en visie.

De missie van All Aboard is een bijdrage leveren aan een werkvloer waar iedereen wordt gezien en gewaardeerd vanwege de bijdrage aan het totale resultaat van een organisatie. Een werkvloer waar de werknemers zich tegelijkertijd ook thuis en veilig voelen.

Diversiteit op de werkvloer.
We krijgen de juiste mensen aan board.

Dat betekent dat een organisatie in staat moet zijn om talent te zien. Talent bevindt zich onder alle groepen, de organisatie weet onbewuste vooroordelen te omzeilen in de werving en selectie. Dit leidt tot een divers team in alle opzichten. Er is beleid op werving en selectie en een helder omschreven procedure.

Vitaliteit op de werkvloer.
We houden iedereen binnen board.

De werkvloer is de plek waar je je kennis en kunde kunt inzetten voor de organisatie. Het is ook de plek waar je je veilig voelt. Je hoeft jezelf er niet te verbergen. Je bent een gewaardeerd onderdeel van de groep. Het zijn met name de leidinggevenden die dit mogelijk maken. Zij zijn gemotiveerd om mensen te laten floreren, weten wat er speelt, wat de verschillende medewerkers nodig hebben om zo het resultaat voor de organisatie te optimaliseren.

Image
Portret door Igor Corbeau.

Over Barbara.

Barbara is na haar studie rechten (arbeidsrecht) in Utrecht gaan werken bij de FNV als rechtshulpverlener voor leden van de vakbond. Bijna vier jaar later trad ze in dienst bij de toenmalige Commissie Gelijke Behandeling.

“Ik word met name gedreven door een rechtvaardigheidsgevoel. We moeten niet accepteren dat mensen onterecht worden uitgesloten of achtergesteld. De cijfers laten nog steeds zien dat bepaalde groepen moeilijker aan een baan of stage komen. Dat mensen niet de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen of niet geaccepteerd worden om wie ze zijn, moeten we als samenleving niet accepteren. Het hebben van werk is voor iedereen een belangrijk onderdeel van het leven. En daar blijft het niet bij, het is minstens zo belangrijk dat je op de werkvloer kunt floreren. Belangrijke voorwaarde is dat mensen zich veilig voelen. Een bijdrage leveren aan gelijke kansen op werk en het floreren op de werkvloer, dat is wat mij drijft.”

“Ik word met name gedreven door een rechtvaardigheidsgevoel. We moeten niet accepteren dat mensen onterecht worden uitgesloten of achtergesteld.”

Ervaring.

Als juridisch adviseur heeft Barbara tien jaar lang discriminatiezaken behandeld. Toen in 2012 het College voor de Rechten van de Mens (het College) werd opgericht, is ze in de nieuwe organisatie op de Front Office gaan werken. De Front Office is het voorlichtingsbureau van het College. Barbara stond burgers te woord. Hier heeft ze een bredere kennis van discriminatie in het mensenrechtenkader opgedaan. Ze geeft presentaties aan leerlingen, studenten of organisaties die iets willen weten over het werk van het College en gastcolleges aan de HvA en andere universiteiten. Namens het College zat Barbara vier jaar in de werkgroep Equality Law van Equinet, een Europees netwerk van equality bodies. De werkgroep vergelijkt de effecten van Europese regelgeving in de verschillende Europese landen en schrijft hier rapportages over. Daarnaast heeft ze zo’n tien jaar ervaring met perswoordvoering.

In 2015 is Barbara begonnen als eerste trainer van de door het College ontwikkelde training ‘Selecteren zonder vooroordelen. Voor de beste match!’. Uit hoofde van haar functie bij het College en als zelfstandig ondernemer sinds 1 maart 2021 heeft Barbara jarenlang ervaring opgedaan met de training bij verschillende organisaties: ministeries, gemeenten, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, advocatenkantoren, rechtbanken, OM, musea en uitzendbureaus.

Image
Publicaties

Hoogste tijd voor diversiteitsbeleid

Op 5 oktober 2021 verscheen het themadossier ‘Hoog tijd voor diversiteitsbeleid’ dat Barbara in opdracht van HR Rendement schreef. Het boekje biedt praktische tips, uitleg van juridische kaders en achtergrond informatie over onbewuste vooroordelen. Het is verkrijgbaar via de website van HR Rendement. 
"Diversiteit en inclusie zijn thema’s die in de afgelopen jaren veelvuldig in de media voorkwamen. De bewegingen van Black Lives Matter en MeToo droegen hieraan bij, maar ook de publieke debatten over onderwerpen als genderneutraliteit, integratie en arbeidsmarktkrapte. Veel organisaties zijn daardoor doordrongen van het belang van diversiteit en inclusie. Toch kunnen deze twee samenhangende onderwerpen ondersneeuwen in de dagelijkse praktijk, omdat andere zaken als urgenter worden aangemerkt."
Hier te bestellen

Achtergrond van de training
‘Selecteren zonder vooroordelen. Voor de beste match!’

Deze training is door het College voor de Rechten van de Mens ontwikkeld om iets te kunnen doen aan preventie van discriminatie. In de zaken die door het College worden behandeld, blijkt vaak dat het niet de bedoeling is om te discrimineren, maar dat dit toch het effect is.

In een literatuurstudie zijn de effecten en mechanismen van stereotypen in de werving en selectie op een rijtje gezet. Vervolgens is met behulp van een extern bureau een training ontwikkeld om organisaties ook daadwerkelijk handvatten te bieden om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

De training kent een aantal varianten met speciale focus. Zo is er naast de algemene training, een training met extra aandacht voor mensen met een beperking. Daarin wordt aandacht besteed aan het specifieke juridische kader en de problematiek van deze groep. Daarnaast is er een variant die is ontwikkeld voor politieke ambtsdragers. De training wordt door het College gemonitord op effect en doorontwikkeld.

Na een aantal jaar ervaring met de training is besloten de training uit te besteden aan door het College gecertificeerde externe trainers. Barbara is sinds september 2020 zelf ook een van deze externe trainers.

De Trainingen.

‘Selecteren zonder vooroordelen.
Voor de beste match!’

Duidelijk is dat niemand vrij is van onbewuste vooroordelen. Hoe dat precies werkt en wat de effecten zijn in de werving- en selectieprocedure, leer je in deze training. De deelnemers krijgen concrete handvatten voor hun eigen praktijk, waar ze mee aan de slag kunnen. Iedere organisatie is anders en vraagt om een eigen aanpak. De gedachte is dat meer objectiviteit in de werving en selectie ook zal leiden tot meer diversiteit. Talent bevindt zich in alle groepen in de samenleving. Daarnaast gaan de deelnemers in deze training nadenken over wat ze verstaan onder diversiteit en waarom dat een doelstelling is.

Opbouw van de training:
  • Kennis en inzicht in de werking van onbewuste vooroordelen.
  • Juridisch kader.
  • Eigen praktijk.
Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen?Neem contact met mij op.
‘Vitale en inclusieve werkvloer.’

Op de werkvloer vindt interactie tussen mensen plaats. En ieder mens is anders. Toch plakken we ook etiketjes op mensen die we denken te kennen. In deze training leren leidinggevenden iedere medewerker als individu te benaderen. Deelnemers leren objectiever kijken naar hun team en individuele behoeften in kaart te brengen. Medewerkers die zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, zullen zich veilig voelen en dan beter presteren. Goed voor het individu en goed voor de organisatie.

Opbouw van de training:
  • Kennis en inzicht in de werking van onbewuste vooroordelen.
  • Vitaal leiderschap.
  • Opdrachten.
  • Evaluatie.
Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen?Neem contact met mij op.

Advies.

Na een training gaan de deelnemers terug naar de werkvloer en enthousiast aan de slag met de opgedane kennis en kunde….. of niet? Vaak blijkt het lastig om het geleerde in praktijk te brengen. Wij bieden daar hulp bij, bijvoorbeeld door ons een rondje te laten meelopen bij de vervulling van een bepaalde vacature. We kunnen de individuele leidinggevenden coaching bieden, om concrete problematiek aan te pakken. Ook is het mogelijk om advies te krijgen bij het doorvoeren van nieuw beleid rondom de werving en selectieprocedure. We brengen de procedures in kaart, niet alleen van papier, maar ook door te observeren bij de praktijk en aan de hand daarvan een advies op te stellen voor verbeteringen.

Coaching.

Barbara is vitaliteitscoach in opleiding (Chivo). Zit je niet lekker in je vel? Wil je hulp bij het bereiken van bepaalde doelen rondom stoppen met roken, gewichtscontrole of andere problematiek? Ze kan je helpen het leven weer de moeite van het leven waard te maken.

Neem contact met ons op.

Image